Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Udviklingen på pengemarkedet

Konkurrencen på pengemarkedet er blevet større og prisdannelsen mere effektiv. Ændringer i Nationalbankens renter slår hurtigt igennem til pengeinstitutternes kunder, især for store indskud eller udlån.