Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Undersøgelse af valutamarkedet og markedet for afledte instrumenter

Nationalbanken gennemførte i april 1995 en undersøgelse af omsætningen på det danske valutamarked og markedet for afledte instrumenter. Tilsvarende undersøgelser er gennemført i 25 andre betydningsfulde finansielle centre. I den danske undersøgelse deltog 19 finansielle institutter. Lignende undersøgelser er gennemført i 1989 og 1992.