Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Valutasamarbejde i 3. fase af ØMU

Økonomi- og finansministrene og centralbankcheferne i EU har opnået politisk enighed om valutasamarbejdet i 3. fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Samarbejdet vedrører relationerne mellem den fælles valuta, euro, og valutaerne i de lande, der ikke deltager i ØMU. Fra dansk side lægges der vægt på, at der åbnet mulighed for, at Danmark kan få en særaftale om et smallere udsvingsbånd over for euro end det generelle brede udsvingsbånd.