Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

De pengepolitiske instrumenter i fase tre

Det Europæiske Monetære Institut (EMI) har offentliggjort en rapport om de pengepolitiske instrumenter i fase tre af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Den endelige beslutning om, hvilke instrumenter, der skal anvendes, tages dog først i 1998, når Den Europæiske Centralbank (ECB) er etableret.