Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Fastlåsning af valutakurserne, når ØMUen starter

I foråret 1998 fastlægges de indbyrdes omvekslingsforhold mellem valutaerne fra de lande, der deltager i tredje fase af ØMU fra begyndelsen af 1999. Derimod kan omregningskursen til euro af traktatmæssige grunde ikke bestemmes før udgangen af 1998.