Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Indeks for de monetære forhold

Internationalt er opstilling af monetære indeks til brug ved tilrettelæggelsen af pengepolitikken blevet udbredt i de seneste år. Rentesatser og valutakurs sammenvejes til et fælles udtryk. Indeksene udvikler sig nogenlunde ens i de lande, som indgår i et fastkurssamarbejde. I de små lande, herunder Danmark, udtrykker indeksene derfor, hvorledes de ydre finansielle forhold påvirker økonomien.