Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Markedsreaktioner ved ændringer i Nationalbankens diskonto

Ved ændringer i Nationalbankens diskonto ændres markedsrenterne generelt i samme retning, men ændringerne finder ofte sted i dagene op til diskontoændringen. Samvariationen er mest udtalt for de korte markedsrenters vedkommende.