Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Nogle aspekter af Den Økonomiske og Monetære Union i forhold til omverdenen

Med baggrund i det kommende euroområdes store økonomiske vægt ses der på nogle sider i forhold til omverdenen, herunder euroens udbredelse og relationerne til Den Internationale Valutafond.