Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Ny pengemarkedsstatistik

Den statistiske dækning af pengemarkedet er blevet forbedret. Oplysningerne om renten på helt korte usikrede pengemarkedslån er blevet mere dækkende end før, og omsætningen belyses. Et nyt finansielt instrument knyttet til pengemarkedsrenten omtales.