Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Placeringen af danske stats- og realkreditobligationer

Ejerforholdene på det danske obligationsmarked belyses. Der er betydelige forskelle på ejergruppernes placeringsmønster. Således ejer udlændinge ca. 40 pct. af statspapirerne, men trods stigende interesse kun 5 pct. af realkreditobligationerne.