Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer

Rentespændet mellem realkredit- og statsobligationer er udvidet i de seneste år. Det afspejler en stejlere rentestruktur og det sidste års tid også en højere konverteringspræmie, mens andre forhold, herunder forskelle i likviditet og risikovurdering, snarere trækker i retning af et lavere rentespænd i 1997.