Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Sedler og mønter i ØMUens tredje fase

Udseendet af de kommende sedler og mønter i euro vises, og tidsplanen for introduktionen gennemgås. Euroen indføres ikke i Danmark.