Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Valutakrisen i Sydøstasien

Det indledende forløb af uroen på valuta- og aktiemarkederne i Sydøstasien beskrives. Uroen begyndte i lande med store betalingsbalanceunderskud, sårbart finansielt system og utilstrækkeligt finansielt tilsyn.