Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Anvendelsen af kreditvurderingsbureauers ratings på de europæiske kapitalmarkeder

Professionelle kreditvurderinger (ratings) af obligationsudstedel-ser mv. har indtil nu været mere udbredte i USA end i Europa. Årsagen hertil er bl.a. det amerikanske kapitalmarkeds størrelse og diversitet, som medfører, at det i USA er naturligt at tildele ratings en væsentlig rolle i vurderingen af kreditrisikoen ved placering af midler i en bestemt udsteders obligationer. Den øgede integration af de europæiske kapitalmarkeder, som følger af etableringen af Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU, kan føre til, at ratings får en mere central rolle i Europa. Artiklen belyser en række faktorer af betydning for denne udvikling.