Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Danmarks deltagelse i ERM II

På det uformelle ECOFIN-rådsmøde 25.-27. september 1998 i Wien mellem EU-landenes økonomi- og finansministre samt centralbankchefer blev der indgået en aftale om dansk og græsk deltagelse i den nye valutakursmekanisme, ERM II, fra 1. januar 1999. Det udsendte kommuniké fra mødet er gengivet i artiklen. Aftalen fastlægger, at den danske krone vil indtræde i ERM II med udsvingsgrænser omkring centralkursen i forhold til euro på +/- 2,25 pct., mens den græske drachma vil indtræde med udsvingsgrænser på +/- 15 pct.