Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

De baltiske landes økonomiske og finansielle udvikling

De baltiske lande har i de seneste par år vist imponerende økonomiske resultater med høje væksttal og en kraftig afdæmpning af inflationstakterne opnået gennem en konsekvent fastkurspolitik. Inflationen er dog stadig høj sammenlignet med fx gennemsnittet i EU, og fastkurspolitikken har derfor ført til en kraftig appreciering af de reale valutakurser. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster bør på længere sigt nedbringes for at sikre en stabil økonomisk udvikling.