Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

DEBES - den danske del af TARGET

DEBES - den danske del af det kommende euro-betalingssystem TARGET - er midt i testfasen, og aktiviteterne i forbindelse med idriftsættelsen af systemet er startet. Formålet med denne artikel er at give et kort overblik over DEBES' opbygning og funktion samt vilkårene for deltagelse. Artiklens indhold svarer stort set til det notat, som Nationalbanken har udsendt til potentielle deltagere i systemet primo april i år som grundlag for overvejelser om, hvorvidt de ønsker at deltage i DEBES.