Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Sedler og mønter

Det danske kontantforsyningssystem

De senere års udvikling i kontantforsyningen i Danmark beskrives. Blandt andet for at mindske mængden af pengetransporter kanaliseres al seddelomsætning med pengeinstitutterne over i geografisk spredte kontantdepoter.