Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Det danske valutamarked

Valutamarkedet er et marked for køb og salg af valuta mod kroner. Det er primært kapitalbevægelser og udenrigshandel, der skaber behovet for et sådant marked, hvor afdækning af valutakursrisici og omvekslinger mellem kroner og valuta foregår. Markedet er centralt for penge- og valutapolitikken, da kronekursen dannes på valutamarkedet.