Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Elektroniske penge

Udviklingen af elektroniske penge og myndighedernes overvejelser om regulering beskrives. Udbredelsen af elektroniske penge har indtil nu været beskeden.