Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Euromønternes nationale side

Gengivelse af euromønternes nationale side for Holland, Portugal, Spanien, Italien og Irland.