Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finality-direktivet

Internationaliseringen af bankvæsenet og værdipapirhandelen har medført, at der i betalings- og værdipapirafviklingssystemerne i stigende grad er deltagere fra forskellige lande. Der opstår nogle særlige problemer i denne forbindelse, såfremt en deltager går konkurs eller lignende. Konkursboet gøres typisk op efter reglerne i deltagerens hjemland, mens retstilstanden i et betalingssystem som regel følger lovgivningen i det land, hvori det er hjemmehørende. Det medfører en risiko for, at vidt forskellige retssystemer kan øve indflydelse på retstilstanden i systemerne og resultere i retskonflikter mellem disse.