Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

IMF og den internationale finansielle krise

De finansielle kriser i en række lande gennemgås. IMFs rolle i håndtering af kriserne og kritikken heraf behandles. Nogle forslag til at styrke det internationale finansielle system bliver omtalt.