Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Inflationsudviklingen i USA og EU - ny økonomi?

I sit udgangspunkt drejer tesen om en ny økonomi sig om, hvorvidt den såkaldte naturlige arbejdsløshed i USA er lavere end hidtil antaget. Eller formuleret anderledes: Er det i en økonomisk analyse relevant at stille spørgsmålet: "Hvorfor stiger inflationen ikke ved det nuværende niveau for arbejdsløsheden?". Spørgsmålet har i stigende grad været relevant i USA i 1997, men er det ikke endnu for EU, hvor produktionen ligger et stykke fra kapacitetsgrænsen. Perioderne med faldende inflation i EU er desuden sammenfaldende med perioder med lav vækst og stigende eller i bedste fald stagnerende arbejdsløshed.