Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kapitalgevinster på aktier og ejerboliger

Kapitalgevinster eller -tab på aktier og fast ejendom indgår normalt ikke i prisindeks. Samtidig påvirker disse aktivpriser såvel det private forbrug som bolig- og erhvervsinvesteringerne. Nogle centralbankovervejelser i den anledning bliver gennemgået.