Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Lønudviklingen i Danmark

Lønstigningerne i Danmark har i de senere år ligget på et i historisk sammenhæng stabilt lavt niveau. Således har timelønningerne for industriarbejdere, som er emnet for denne artikel, fra midten af 1995 til udgangen af 1997 haft en stort set uændret stigningstakt på ca. 4 pct. p.a., jf. figur 1. Fra udgangen af 1991 til 1995 var lønstigningstakten endnu lavere i intervallet fra 2 til 4 pct. p.a., et niveau man skal tilbage til 1950 for at genfinde. Det nævnte niveau for lønstigningerne i Danmark afspejler i høj grad en international tendens i forlængelse af den generelle nedbringelse af inflationstakten i mange lande siden 1980'erne.