Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Mindsterenten og 4 pct.-markedet

Siden slutningen af 1996 er der på det danske kapitalmarked foretaget en række udstedelser af obligationer med 4 pct. i kuponrente. Udstedelserne har især været drevet frem af det forhold, at mindsterenten med 4 pct. er på et historisk lavt niveau, og rentestrukturen på obligationsmarkedet har været usædvanlig stejl. Artiklen beskæftiger sig dels med drivkræfterne bag fremkomsten af 4 pct.-markedet, dels med den konkrete fastlæggelse af mindsterenten og de kapitalmarkedsmæssige konsekvenser, som fastsættelsesmetoden har vist sig at give anledning til.