Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Ny statistisk Månedsoversigt

Danmarks Nationalbank vil fra maj måned 1998 udsende en revideret statistisk Månedsoversigt, som i forhold til den hidtidige Finansiel Månedsstatistik vil være væsentligt udbygget.