Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ØMU-beslutninger den 1.-3. maj 1998

Stats- og regeringscheferne i EU traf i weekenden 2.-3. maj beslutning om, hvilke lande der deltager i den fælles valuta, når tredje og sidste fase af Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU, starter 1. januar 1999. I overensstemmelse med Kommissionens indstilling og anbefalingen fra EU's økonomi- og finansministre vil ØMUen få deltagelse af Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal og Finland. De fire resterende EU-lande, Danmark, Sverige, Storbritannien og Grækenland deltager ikke i tredje fase og bevarer således deres egen valuta og pengepolitik.