Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

ØMUens konsekvenser for det danske obligationsmarked og håndteringen af euro i dansk betalingsformidling

I publikationen præsenteres resultatet af et udredningsarbejde omkring konsekvenserne i Danmark af 11 EU-landes overgang til euro 1. januar 1999. Arbejdet er udført af Nationalbanken i samarbejde med deltagere fra den finansielle sektor. Publikationen henvender sig først og fremmest til aktørerne og beslutningstagerne i den danske finansielle sektor, men kan også være af interesse for andre. Publikationen er tilgængelig i pdf-format og kan også bestilles ved henvendelse til Nationalbanken.