Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pengeinstitutternes indtjening

Pengeinstitutterne har i hvert af de seneste tre år haft overskud før skat på omkring 13 mia.kr. Disse resultater har i høj grad været båret af kursgevinster på værdipapirer og valuta samt faldende tab og hensættelser på debitorer.Konkurrencen om kunderne er intensiveret i 90'erne. Den nye konkurrencesituation sammen med det faldende renteniveau har ført til en indsnævring af rentemarginalen, mens omkostningsprocenten stort set er uændret.