Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Privatforbrugets indkomst- og prisfølsomhed

Det private forbrug påvirkes umiddelbart mere af en given prisændring end af en tilsvarende ændring i den disponible indkomst. På kort sigt er afgifter derfor et mere effektivt finanspolitisk instrument end indkomstskat. På langt sigt er der ingen forskel.