Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Monetære og finansielle tendenser

Revision af vægtgrundlaget til beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen i kronens styrke, det effektive kronekursindeks. Ændringer i handelsmønsteret gør det nødvendigt med mellemrum at genberegne de vægte, hvormed de enkelte valutakurser sammenvejes ved beregning af indekset. Dette skete senest i 1992 med et vægtsæt baseret på industrivarehandelen i 1989.Den 2. juni 1998 påbegyndes offentliggørelsen af Nationalbankens effektive kronekursindeks beregnet med vægte baseret på industrivarehandelen i 1995.