Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Undersøgelse af valutamarkedet og markederne for afledte finansielle instrumenter i 1998

Omsætningen på det danske valutamarked var i april 1998 lidt lavere end i april 1995. Det er et af resultaterne af den danske del af en international undersøgelse omfattende 43 lande.