Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Valutaindlændinges beholdning af udenlandske obligationer og aktier

I de sidste 30 år er kapitalbevægelser på tværs af landegrænser steget markant. Internationale kapitalbevægelser er muliggjort af den teknologiske udvikling og en omfattende afvikling af valutarestriktioner. Stigningen skal ses i lyset af øget international handel med varer og tjenester, lavere omkostninger ved internationale finansielle transaktioner og diversifikationsgevinster ved at sprede investeringer på forskellige aktiver og lande.