Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Ændringer af de pengepolitiske instrumenter

Danmarks Nationalbank gennemfører med virkning fra den 21. juni 1999 en række ændringer af de pengepolitiske instrumenter. Ændringerne vedrører ikke de overordnede rammer for udførelsen af pengepolitikken, der i sin nuværende form har været i kraft siden 1992. Der er navnlig tale om en tilpasning af vilkårene for sikkerhedsstillelse i forbindelse med lån i Nationalbanken til international praksis på området og heraf afledte ændringer af mere teknisk karakter.