Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ejerforhold i den finansielle sektor

Samspillet mellem virksomhedernes ejerkreds, egenkapital og den daglige ledelse har tiltrukket sig betydelig interesse. Der ses på de særlige forhold i den finansielle sektor. Der kan ikke gives entydige anbefalinger, men fokus på bedste praksis er vigtig.