Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Er sidste efterårs finansielle krise ovre?

Gennemgang af en række indikatorer for kredit-, likviditets- og markedsrisiko peger på, at den finansielle krise fra efteråret 1998 er forbi, selv om risikoindikatorerne ikke er helt tilbage på det meget lave niveau fra sommeren 1998.