Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Guldets rolle i det monetære system

Historiske grunde til, at centralbanken har en guldbeholdning gennemgås. Aktuelle forhold vedrørende Nationalbankens og andre centralbankers guld behandles.