Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Indeksobligationer

Markedet for indeksobligationer ses i sammenhæng med obligationernes hidtidige fritagelse for realrenteafgift og kravet om deres anvendelse ved finansiering af offentligt støttet byggeri. Dette krav er bortfaldet, ligesom nyudstedte indeksobligationer vil blive beskattet. Markedet for indeksobligationer ventes derfor at sygne hen.