Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Industrieksportens markedsandele og konkurrenceevne

De senere år er markedsandelene faldet efter en god udnyttelse af mulighederne ved den tyske genforening. Den høje kapacitetsudnyttelse kan via eksportpriserne forklare en del af faldet.