Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kan den danske forbrugsudvikling benyttes til at bestemme inflationsforventninger?

Inflationsforventningerne søges bestemt ud fra væksten i det private forbrug. Resultaterne afviger betydeligt fra andre undersøgelser med andre metoder, hvilket tilskrives, at metodens restriktive antagelser langt fra er opfyldt i Danmark.