Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kreditgivning under to højkonjunkturer

Husholdningerne begynder at låne tidligt i et opsving, mens erhvervene først går i gang, når indtjeningen ikke kan finansiere de stigende investeringer. Pengeinstitutterne er generelt de marginale långivere. De aktuelle meget lave tab kan næppe fastholdes, når opsvinget klinger af.