Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Måling af finanspolitikken

Der beregnes en strukturel budgetsaldo med udgangspunkt i valutakurspolitikkens krav til lønstigningerne. Bestemt på denne måde er den strukturelle saldo nu meget tæt på ligevægt og i en del år har afvigelserne herfra været forholdsvis beskedne.