Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Marshall-hjælpen. Den europæiske betalingsunion.

Del 1: Marshall-hjælpen og samarbejdet i EuropaDel 2: Den europæiske betalingsunion, EPU 1950-1958For godt og vel 50 år siden blev Marshall-planen iværksat. Lidt senere og generelt set mere upåagtet begyndtes en normalisering af betalingssamkvemmet i Europa med oprettelsen af Den Europæiske Betalingsunion. Begge initiativer fik væsentlig betydning for den økonomiske udvikling i efterkrigsårenes Vesteuropa. Nationalbanken har bedt forhenværende nationalbankdirektør Richard Mikkelsen, som tog aktivt del i arbejdet, om at beskrive begivenhederne. Publikationen er udsendt på dansk i november 1999 og er tilgængelig i pdf-format eller den kan bestilles gratis ved henvendelse til Nationalbanken.