Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Nationalbankens nye indberetningssystem til betalingsstatistikken

Det elektroniske indberetningssystem fungerer efter hensigten. Oplysningerne indsamles nu i stort omfang automatisk, kvaliteten er forbedret, og relevansen af den offentliggjorte statistik kan forøges.