Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner

Baggrunden for og planlægningsarbejdet med en ny balancestatistik for penge-og realkreditinstitutter mfl. beskrives. Den kommende MFI-balancestatistik er opstillet efter internationale retningslinjer, så sammenligninger med andre europæiske lande bliver langt lettere.