Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Økonomisk portræt af euroområdet

Euroområdets økonomiske og finansielle struktur sammenlignes med USA. Euroområdet vejer økonomisk set knap så meget som USA og er mindre homogent. At dømme efter de amerikanske erfaringer vil forskellene på landene i euroområdet ikke automatisk blive udlignet med tiden. Knap 50 pct. af Danmarks udenrigshandel foregår med det nye valutaområde.