Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Omstillinger i Nationalbanken i tilfælde af indførelsen af euro i Danmark

Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg bad i maj 1999 økonomiministeren om et notat, der beskrev de praktiske og tekniske processer, der skal gennemføres, førend Nationalbanken er parat til at erstatte kroner med euro (i tilfælde af et "ja" ved en folkeafstemning om dansk deltagelse). Besvarelsen, som blev udarbejdet af Nationalbanken, er gengivet i artiklen.