Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten: Status efter første runde, foråret 1999

Baggrunden for stabilitets- og vækstpagten gennemgås sammen med de første erfaringer fra forårets gennemgang af, hvordan landene agter at opfylde pagtens krav om en offentlig budgetstilling tæt på balance eller i overskud.